Hà Minh Hoàng

Nghiên cứu viên (11/02/2019 - 11/05/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: minhhoang.ha AT vnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Thời gian hoạt động của Hà Minh Hoàng

11/02 tới 11/05/2019: vào làm việc tại viện