Hà Ngọc Phú

Nghiên cứu viên (01/07/2024 - 31/08/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Hùng Vương

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ngocphu.ha AT hvu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Hà Ngọc Phú

01/07 tới 31/08/2024: vào làm việc tại viện

01/09/2020 tới 31/08/2021: vào làm việc tại viện