Hoàng Văn Cần

Nghiên cứu viên trẻ (01/03/2021 - 30/04/2021)

Nơi công tác: ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: vancan.hoangk4 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Hoàng Văn Cần

01/03 tới 30/04/2021: vào làm việc tại viện