Hung P. Tong-Viet

Nghiên cứu viên chính (20/07/2022 - 20/08/2022)

Nơi công tác: Binghamton University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: htongvie AT binghamton.edu

Website

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Hung P. Tong-Viet

20/07 tới 20/08/2022: vào làm việc tại viện