Huỳnh Đình Tuân

Nghiên cứu viên (01/07/2024 - 30/09/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: galois31416 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Huỳnh Đình Tuân

01/07 tới 30/09/2024: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện