Huỳnh Đình Tuân

Nghiên cứu viên (01/07/2022 - 31/08/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: galois31416 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Huỳnh Đình Tuân

01/07 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện