Huỳnh Tố Uyên

Học viên (01/07/2024 - 31/08/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG TPHCM

Vị trí tại Viện: Học viên

Điện thoại:

Email: uyenht@uel.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Huỳnh Tố Uyên

01/07 tới 31/08/2024: vào làm việc tại viện