Huỳnh Văn Ngãi

Nghiên cứu viên chính (01/10/2018 - 31/12/2018)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: ngaivn AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Thời gian hoạt động của Huỳnh Văn Ngãi

01/10 tới 31/12/2018: vào làm việc tại viện

01/05 tới 30/06/2012: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2016: vào làm việc tại viện

06/03 tới 31/05/2014: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên