Huỳnh Việt Khánh

Nghiên cứu viên – sau TS (01/01/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Điện thoại:

Email: huynhvietkhanh AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Huỳnh Việt Khánh

01/01 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện