Jean Lannes

(18/10/2023 - 14/12/2023)

Nơi công tác: Đại học Paris Diderot (Paris 7)

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email: lannes@math.polytechnique.fr

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Jean Lannes

18/10 tới 14/12/2023: vào làm việc tại viện

17/04 tới 15/05/2014: vào làm việc tại viện

01/10 tới 30/11/2015: vào làm việc tại viện