Jorge Cely

NCV - Sau Tiến sĩ (01/07/2021 - 30/06/2023)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: NCV - Sau Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: celyje AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ: 123

Thời gian hoạt động của Jorge Cely

01/07/2021 tới 30/06/2023: vào làm việc tại viện

01/06 tới 30/08/2018: vào làm việc tại viện