Keonhee Lee

Nghiên cứu viên cao cấp (28/10/2022 - 15/01/2023)

Nơi công tác: Chungnam National University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: khlee AT cnu.ac.kr

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Keonhee Lee

28/10/2022 tới 15/01/2023: vào làm việc tại viện