Lâm Quốc Anh

Nghiên cứu viên Cao cấp (01/03/2024 - 30/04/2024)

Nơi công tác: Đại học Cần Thơ

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên Cao cấp

Điện thoại:

Email: quocanh@ctu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lâm Quốc Anh

01/03 tới 30/04/2024: vào làm việc tại viện