Lâm Văn Đầy

Nghiên cứu viên (17/03/2024 - 21/04/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Nam Cần Thơ

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0916262809

Email: lvday@nctu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lâm Văn Đầy

17/03 tới 21/04/2024: vào làm việc tại viện