Lê Anh Minh

Học viên (01/03/2023 - 22/03/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Vị trí tại Viện: Học viên

Điện thoại:

Email: leanhminh AT hdu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Anh Minh

01/03 tới 22/03/2023: vào làm việc tại viện