Lê Anh Vinh

Nghiên cứu viên chính (01/08/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: leanhvinh AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Anh Vinh

01/08 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện

01/02 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện