Lê Hải Khôi

Nghiên cứu viên chính (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội & Nanyang Technological University (NTU), Singapore

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: lehaikhoi AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Hải Khôi

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện