Lê Hoàng Mai

Khách mời (05/09/2022 - 30/09/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Đồng Tháp

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: lhmai AT dthu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ: 123

Thời gian hoạt động của Lê Hoàng Mai

05/09 tới 30/09/2022: vào làm việc tại viện