Lê Ngọc Quỳnh

Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ (01/07/2020 - 31/03/2021)

Nơi công tác: Đại học An Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Điện thoại:

Email: nquynh1511 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Ngọc Quỳnh

01/07/2020 tới 31/03/2021: vào làm việc tại viện

01/11/2017 tới 31/01/2018: vào làm việc tại viện