Lê Quý Thường

Nghiên cứu viên chính (01/02/2020 - 31/05/2020)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: leqthuong AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Thời gian hoạt động của Lê Quý Thường

01/02 tới 31/05/2020: vào làm việc tại viện

01/06 tới 30/09/2018: vào làm việc tại viện

01/11/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

01/09/2015 tới 28/02/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số vấn đề về hình học và kỳ dị của đường cong, mặt cong đại số affine và ánh xạ đa thức