Lê Thanh Hiếu

Nghiên cứu viên (01/01/2019 - 31/03/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lethanhhieu AT qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Thời gian hoạt động của Lê Thanh Hiếu

01/01 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện