Lê Thanh Hiếu

Nghiên cứu viên (08/11/2021 - 08/02/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lethanhhieu AT qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Thanh Hiếu

08/11/2021 tới 08/02/2022: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện