Lê Trung Hiếu

Nghiên cứu viên (01/06/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: Trường ĐH Đồng Tháp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lthieu AT dthu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Trung Hiếu

01/06 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện