Lê Văn Thuyết

Nghiên cứu viên cao cấp (23/05/2022 - 23/08/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: lvthuyethue AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 122

Thời gian hoạt động của Lê Văn Thuyết

23/05 tới 23/08/2022: vào làm việc tại viện

01/11/2019 tới 31/01/2020: vào làm việc tại viện

07/05 tới 30/06/2014: vào làm việc tại viện