Lê Văn Thuyết

Nghiên cứu viên cao cấp (01/11/2019 - 31/01/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: lvthuyethue AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Thời gian hoạt động của Lê Văn Thuyết

01/11/2019 tới 31/01/2020: vào làm việc tại viện

07/05 tới 30/06/2014: vào làm việc tại viện