Lê Xuân Dũng

Nghiên cứu viên (01/03/2020 - 31/05/2020)

Nơi công tác: ĐH Hồng Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lexuandung AT hdu.math.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Xuân Dũng

01/03 tới 31/05/2020: vào làm việc tại viện

01/12/2013 tới 28/02/2014: vào làm việc tại viện