Lê Xuân Thanh

NCV (01/09/2023 - 30/11/2023)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: NCV

Điện thoại:

Email: lxthanh@math.ac.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Xuân Thanh

01/09 tới 30/11/2023: vào làm việc tại viện