Lionel Schwartz

Nghiên cứu viên cao cấp (27/10/2023 - 27/12/2023)

Nơi công tác: Đại học Paris 13, Pháp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: schwartz@math.univ-paris13.fr

Website

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lionel Schwartz

27/10 tới 27/12/2023: vào làm việc tại viện

15/10 tới 15/12/2019: vào làm việc tại viện