Lương Đăng Kỳ

Nghiên cứu viên chính (01/11/2021 - 31/01/2022)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: luongdangky2005 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lương Đăng Kỳ

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/10/2019: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2016: vào làm việc tại viện