Lưu Hoàng Đức

Nghiên cứu viên (20/06/2022 - 20/08/2022)

Nơi công tác: Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lhduc AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lưu Hoàng Đức

20/06 tới 20/08/2022: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/08/2021: vào làm việc tại viện

01/06 tới 14/08/2019: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2017: vào làm việc tại viện