Mai Anh Đức

NCV trẻ (01/01/2020 - 31/03/2020)

Nơi công tác: Trường ĐH Tây Bắc

Vị trí tại Viện: NCV trẻ

Điện thoại:

Email: ducphuongma AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Thời gian hoạt động của Mai Anh Đức

01/01 tới 31/03/2020: vào làm việc tại viện