Ngô Anh Tuấn

Nghiên cứu viên (01/10/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tuan.hus.88 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Ngô Anh Tuấn

01/10 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/10/2017: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện