Ngô Tấn Phúc

Nghiên cứu viên trẻ (01/08/2022 - 31/10/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Đồng Tháp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: ntphuc AT dthu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B204

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Ngô Tấn Phúc

01/08 tới 31/10/2022: vào làm việc tại viện

01/07 tới 30/09/2021: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện