Ngô Trung Hiếu

Nghiên cứu viên (01/01/2022 - 30/04/2022)

Nơi công tác: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: trunghieu.ay AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Ngô Trung Hiếu

01/01 tới 30/04/2022: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2019: vào làm việc tại viện