Nguyễn Bin

Nghiên cứu viên (01/06/2024 - 31/07/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenbin@qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Bin

01/06 tới 31/07/2024: vào làm việc tại viện