Nguyễn Đăng Hợp

Nghiên cứu viên (01/05/2022 - 31/08/2022)

Nơi công tác: Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ngdhop AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 121

Thời gian hoạt động của Nguyễn Đăng Hợp

01/05 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/08/2019: vào làm việc tại viện

01/09/2018 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện

13/04 tới 05/05/2016: vào làm việc tại viện