Nguyễn Đăng Hợp

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/09/2018 - 31/03/2019)

Nơi công tác: Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: ngdhop AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 20

Thời gian hoạt động của Nguyễn Đăng Hợp

01/09/2018 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện

13/04 tới 05/05/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp