Nguyễn Đình Công

Nghiên cứu viên cao cấp (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: ndcong AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Đình Công

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện