Nguyễn Đông Phương

Học viên (01/03/2023 - 31/05/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Công Nghệ TP. HCM

Vị trí tại Viện: Học viên

Điện thoại:

Email: nd.phuong AT hutech.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Đông Phương

01/03 tới 31/05/2023: vào làm việc tại viện