Nguyễn Duy Tân

Nghiên cứu viên chính (01/04/2021 - 30/06/2021)

Nơi công tác: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: duytan AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Duy Tân

01/04 tới 30/06/2021: vào làm việc tại viện

01/11/2017 tới 31/01/2018: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/10/2012: vào làm việc tại viện