Nguyễn Hải Sơn

Nghiên cứu viên trẻ (01/01/2019 - 31/03/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại: 25

Email: nguyenson15583 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hải Sơn

01/01 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện