Nguyễn Hồng Đức

Nghiên cứu viên chính (01/04/2024 - 30/06/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: nhdu82 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ: 123

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hồng Đức

01/04 tới 30/06/2024: vào làm việc tại viện

01/03 tới 30/06/2022: vào làm việc tại viện

01/02 tới 31/05/2020: vào làm việc tại viện