Nguyễn Hồng Đức

Nghiên cứu viên (01/02/2020 - 31/05/2020)

Nơi công tác: Basque Center for Applied Mathematics

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nhdu82 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hồng Đức

01/02 tới 31/05/2020: vào làm việc tại viện