Nguyễn Hữu Sáu

Nghiên cứu viên trẻ (01/10/2020 - 31/12/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: nguyenhuusau87 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hữu Sáu

01/10 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện