Nguyễn Hữu Trọn

Nghiên cứu viên (01/08/2020 - 31/10/2020)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenhuutron AT qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hữu Trọn

01/08 tới 31/10/2020: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2018: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2014: vào làm việc tại viện