Nguyễn Hữu Trọn

Nghiên cứu viên (01/10/2018 - 31/12/2018)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenhuutron AT qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 27

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hữu Trọn

01/10 tới 31/12/2018: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2014: vào làm việc tại viện