Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Nghiên cứu viên cao cấp (01/07/2017 - 31/10/2017)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: nhvhung AT vnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

01/07 tới 31/10/2017: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

03/06 tới 20/09/2013: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện