Nguyễn Minh Hoàng

Nghiên cứu viên (01/06/2021 - 31/08/2021)

Nơi công tác: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: minhhoangtk0319 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Minh Hoàng

01/06 tới 31/08/2021: vào làm việc tại viện