Nguyễn Năng Tâm

Nghiên cứu viên chính (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: nguyennangtam AT hpu2.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Năng Tâm

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2014: vào làm việc tại viện