Nguyễn Ngọc Luân

Nghiên cứu viên (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: luannn AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Ngọc Luân

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện