Nguyen Ngoc Nhu

Nghiên cứu viên (01/06/2024 - 31/07/2024)

Nơi công tác: University of Rhode Island

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nhu.math.2611@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyen Ngoc Nhu

01/06 tới 31/07/2024: vào làm việc tại viện