Nguyễn Ngọc Thạch

Nghiên cứu viên (15/10/2022 - 15/01/2023)

Nơi công tác: Chungnam National University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ngngocthach91 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Ngọc Thạch

15/10/2022 tới 15/01/2023: vào làm việc tại viện