Nguyễn Ngọc Viên

Học viên (01/02/2023 - 31/03/2023)

Nơi công tác: Đại học Hải Dương

Vị trí tại Viện: Học viên

Điện thoại:

Email: uhdviennguyen.edu AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Ngọc Viên

01/02 tới 31/03/2023: vào làm việc tại viện