Nguyễn Như Thắng

Nghiên cứu viên (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: thangnn AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Như Thắng

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện