Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Nghiên cứu viên trẻ (01/03/2019 - 31/05/2019)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: nphlan AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Thời gian hoạt động của Nguyễn Phụ Hoàng Lân

01/03 tới 31/05/2019: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/07/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp