Nguyễn Quang Lộc

Nghiên cứu viên (15/11/2019 - 15/02/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nqloc AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Thời gian hoạt động của Nguyễn Quang Lộc

15/11/2019 tới 15/02/2020: vào làm việc tại viện